Start

Välkommen att bli delägare

i norra Kalmar läns första andelsägda solcellsanläggning!

Vill du också vara delaktig i framtidens energiproduktion?

Då kan detta projekt vara något för dig att bli en delägare i,

den renaste formen av elproduktion, solenergi!Vår förening bildades i mars 2017 och föreningens medlemmar består av både privatpersoner och företag, det vi har gemensamt är att vi tror på solen som energikälla! Solenergin har en enorm potential, solen finns fördelad över jorden och är en outömlig energiresurs.  Idag är solenergin utbyggd i en mycket begränsad omfattning, intresset har dock ökat rejält de senaste åren. Vi som är medlemmar i föreningen tycker att det  behöver  satsas ytterligare på mer förnybar energi, att solenergin har många fördelar och att den har framtiden för sig!


Alla andelar i solcellsanläggningen i Vennebjörke är nu tecknade! Föreningen undersöker möjligheterna att bygga ytterligare en anläggning. Intresseanmälan för den nya solcellsanläggningen går bra att maila till info@solenergivimmerby.se.


Följ elproduktionen här!


Endast 4 av 8 växelriktare syns på länken ovan, dvs produktionen är den dubbla mot vad som visas

Månad

Såld el

Timspottpris

januarifebruarimarsapril


maj


juni


juli


augusti


september


oktober


november


december


SUMMA 2019


Våra affärs- och samarbetspartners

Solenergi i Vimmerby ekonomisk förening | Kontakt: info@solenergivimmerby.se | Hemsida och logotype av www.emmajansson.se