Start

Välkommen att bli delägare

i norra Kalmar läns första andelsägda solcellsanläggning!

Vill du också vara delaktig i framtidens energiproduktion?

Då kan detta projekt vara något för dig att bli en delägare i,

den renaste formen av elproduktion, solenergi!Vår förening bildades i mars 2017 och föreningens medlemmar består av både privatpersoner och företag, det vi har gemensamt är att vi tror på solen som energikälla! Solenergin har en enorm potential, solen finns fördelad över jorden och är en outömlig energiresurs.  Idag är solenergin utbyggd i en mycket begränsad omfattning, intresset har dock ökat rejält de senaste åren. Vi som är medlemmar i föreningen tycker att det  behöver  satsas ytterligare på mer förnybar energi, att solenergin har många fördelar och att den har framtiden för sig!


Alla andelar i solcellsanläggningen i Vennebjörke är nu tecknade! Föreningen undersöker möjligheterna att bygga ytterligare en anläggning. Intresseanmälan för den nya solcellsanläggningen går bra att maila till info@solenergivimmerby.se.


Följ elproduktionen här!


Endast 4 av 8 växelriktare syns på länken ovan, dvs produktionen är den dubbla mot vad som visas

171120:

Nu producerar alla

638 paneler solel!

Månad

Såld el

Timspottpris

januari

2 243kWh

33,36öre/kWh

februari

2 336kWh

37,36öre/kWh

mars

12 052kWh

44,80öre/kWh

april

21 717kWh

41,41öre/kWh

maj

33 668kWh

37,94öre/kWh

juni

29 465kWh

47,70öre/kWh

juli

30 010kWh

56,06öre/kWh

augusti

22 340kWh

59,52öre/kWh

september

17 221kWh

56,92öre/kWh

oktober

11 199kWh

48,16öre/kWh

november

3 207kWh

56,16öre/kWh

december

1 071kWh

53,04öre/kWh

SUMMA 2018

185 919kWh

xxxxx

Våra affärs- och samarbetspartners

Solenergi i Vimmerby ekonomisk förening | Kontakt: info@solenergivimmerby.se | Hemsida och logotype av www.emmajansson.se