Start

Välkommen att bli delägare

i norra Kalmar läns första andelsägda solcellsanläggning!

Vill du också vara delaktig i framtidens energiproduktion?

Då kan detta projekt vara något för dig att bli en delägare i,

den renaste formen av elproduktion, solenergi!

 

 

Vår förening bildades i mars 2017 och föreningens medlemmar består av både privatpersoner och företag, det vi har gemensamt är att vi tror på solen som energikälla! Solenergin har en enorm potential, solen finns fördelad över jorden och är en outömlig energiresurs. Idag är solenergin utbyggd i en mycket begränsad omfattning, intresset har dock ökat rejält de senaste åren. Vi som är medlemmar i föreningen tycker att det behöver satsas ytterligare på mer förnybar energi, att solenergin har många fördelar och att den har framtiden för sig!

 

Solenergi i Vimmerby har skrivit arrendeavtal på ett 1100m2 södertak som ligger i Vennebjörke, där föreningen kommer bygga Norra Kalmarläns största solcellsanläggning, som beräknas producera ca 160MWh. Arbetet med infrastrukturen är i fullgång, målet är att halva taket (320solpaneler) ska börja producera el under sommaren, under hösten när förstärkningen av elnätet är helt färdig kommer anläggningen succesivt byggas vidare i den takt andelar tecknas.

 

 

Alla andelar i solcellsanläggningen i Vennebjörke är nu tecknade! Föreningen undersöker möjligheterna att bygga ytterligare en anläggning. Intresseanmälan för den nya solcellsanläggningen går bra att maila till info@solenergivimmerby.se.

 

20/7: Etapp 1 är färdig, nu producerar

320 paneler solel!

Våra affärs- och samarbetspartners

Solenergi i Vimmerby ekonomisk förening | Kontakt: info@solenergivimmerby.se | Hemsida och logotype av www.emmajansson.se